Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE 15 URTE 30 URTE 50 URTE
Informazio O 3,25% O 3,90% O 3,45% (20A) O 1,45%
Enkante-eguna 04/04/2024 04/04/2024 21/03/2024 06/07/2023
Mugaeguna 30/04/2034 30/07/2039 30/07/2043 31/10/2071
Likidazio data 09/04/2024 09/04/2024 26/03/2024 11/07/2023
Eskatutako nominal 3.857,17 2.725,18 3.240,72 1.990,98
Esleitutako nominal 2.132,17 1.745,18 1.705,50 1.585,98
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 361,09 0,00
Gutxieneko prezio 100,440 104,210 97,210 47,000
Interes-tasa marjinal 3,196 3,536 3,652 3,904
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,478 104,273 97,246 47,384
Batez besteko erosprezio 101,218 106,983 99,506 48,394
Batez besteko interes-tasa 3,191 3,531 3,650 3,874
Marjinalari esleitua 87,00 25,00 300,00 95,00
1.go prezio ez-onartua 100,430 104,200 97,200 46,950
Prezio horretan eskaera-bolumen 290,00 100,00 330,00 10,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3.07 2.11 5.40 0.44
Eskatutako efektiboa 3.899,78 2.911,24 3.219,70 958,68
Esleitutako efektiboa 2.157,89 1.866,78 1.696,87 766,22
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 359,18 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 1,81 1,56 1,90 1,26
Aureko marjinal-tasa 3,166 3,637 4,139 2,889