Azken enkantearen emaitza

Epe 9 HILABETERAKO
Enkante-eguna 17/10/2023
Mugaeguna 05/07/2024
Likidazio data 20/10/2023
Eskatutako nominal 3.268,61
Esleitutako nominal 1.478,15
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 97,327
Interes-tasa marjinal 3,818
Batez besteko erosprezio 97,338
Batez besteko interes-tasa 3,802
Marjinalari esleitua 200,00
1.go prezio ez-onartua 97,326
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,00
Eskaera ez-konpetitiboak 508.01
Eskatutako efektiboa 3.180,81
Esleitutako efektiboa 1.438,72
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,21
Aureko marjinal-tasa 3,737