Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO
Enkante-eguna 17/10/2023
Mugaeguna 12/01/2024
Likidazio data 20/10/2023
Eskatutako nominal 2.130,08
Esleitutako nominal 559,40
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 99,170
Interes-tasa marjinal 3,590
Batez besteko erosprezio 99,177
Batez besteko interes-tasa 3,556
Marjinalari esleitua 71,00
1.go prezio ez-onartua 99,169
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 323.22
Eskatutako efektiboa 2.112,14
Esleitutako efektiboa 554,78
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 3,81
Aureko marjinal-tasa 3,490