Azken enkantearen emaitza

Epe 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 03/10/2023
Mugaeguna 04/10/2024
Likidazio data 06/10/2023
Eskatutako nominal 6.340,45
Esleitutako nominal 3.535,20
Esleitutako nominal (2. Txanda) 728,22
Gutxieneko prezio 96,229
Interes-tasa marjinal 3,876
Batez besteko erosprezio 96,242
Batez besteko interes-tasa 3,862
Marjinalari esleitua 500,00
1.go prezio ez-onartua 96,228
Prezio horretan eskaera-bolumen 350,00
Eskaera ez-konpetitiboak 754.55
Eskatutako efektiboa 6.100,86
Esleitutako efektiboa 3.402,09
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 700,76
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,79
Aureko marjinal-tasa 3,680