Azken enkantearen emaitza

Epe 6 HILABETERAKO
Enkante-eguna 03/10/2023
Mugaeguna 12/04/2024
Likidazio data 06/10/2023
Eskatutako nominal 2.818,01
Esleitutako nominal 1.037,64
Esleitutako nominal (2. Txanda) 27,25
Gutxieneko prezio 98,029
Interes-tasa marjinal 3,830
Batez besteko erosprezio 98,033
Batez besteko interes-tasa 3,823
Marjinalari esleitua 50,00
1.go prezio ez-onartua 98,029
Prezio horretan eskaera-bolumen 30,00
Eskaera ez-konpetitiboak 535.75
Eskatutako efektiboa 2.690,87
Esleitutako efektiboa 1.017,22
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 26,71
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,72
Aureko marjinal-tasa 3,679