Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO
Enkante-eguna 12/09/2023
Mugaeguna 08/12/2023
Likidazio data 15/09/2023
Eskatutako nominal 2.231,40
Esleitutako nominal 550,25
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 99,193
Interes-tasa marjinal 3,490
Batez besteko erosprezio 99,201
Batez besteko interes-tasa 3,452
Marjinalari esleitua 125,01
1.go prezio ez-onartua 99,192
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00
Eskaera ez-konpetitiboak 230.45
Eskatutako efektiboa 2.213,17
Esleitutako efektiboa 545,84
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 4,06
Aureko marjinal-tasa 3,535