Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO 6 HILABETERAKO 9 HILABETERAKO 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024 07/05/2024
Mugaeguna 09/08/2024 08/11/2024 07/02/2025 09/05/2025
Likidazio data 17/05/2024 10/05/2024 17/05/2024 10/05/2024
Eskatutako nominal 1.682,09 3.082,43 3.294,27 6.610,55
Esleitutako nominal 346,74 1.373,97 1.563,23 4.079,60
Esleitutako nominal (2. Txanda) 16,30 0,00 101,25 0,00
Gutxieneko prezio 99,161 98,235 97,522 96,654
Interes-tasa marjinal 3,630 3,554 3,439 3,424
Batez besteko erosprezio 99,171 98,241 97,531 96,672
Batez besteko interes-tasa 3,584 3,543 3,427 3,405
Marjinalari esleitua 10,00 50,00 250,00 450,00
1.go prezio ez-onartua 99,160 98,235 97,522 96,653
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00 0,01 50,00 500,00
Eskaera ez-konpetitiboak 197.27 1,064.26 231.44 1,012.65
Eskatutako efektiboa 1.667,82 3.006,44 3.212,45 6.389,21
Esleitutako efektiboa 343,86 1.349,78 1.524,57 3.943,42
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 16,17 0,00 98,74 0,00
Hainbanatze portzentai - - - -
Estaldura-ratio 4,85 2,24 2,11 1,62
Aureko marjinal-tasa 3,632 3,623 3,519 3,449