Azken enkantearen emaitza

Epe 5 URTE
Informazio O 0,80% (7A)
Enkante-eguna 19/10/2023
Mugaeguna 30/07/2029
Likidazio data 24/10/2023
Eskatutako nominal 4.256,18
Esleitutako nominal 2.221,17
Esleitutako nominal (2. Txanda) 472,01
Gutxieneko prezio 85,260
Interes-tasa marjinal 3,683
Ex-kupoi batez besteko prezio 85,280
Batez besteko erosprezio 85,470
Batez besteko interes-tasa 3,679
Marjinalari esleitua 1.100,00
1.go prezio ez-onartua 85,250
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,00
Eskaera ez-konpetitiboak 2.00
Eskatutako efektiboa 3.635,01
Esleitutako efektiboa 1.898,20
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 403,33
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,92
Aureko marjinal-tasa 3,343