Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE
Informazio O 2,15% (VR 2a)
Enkante-eguna 19/10/2023
Mugaeguna 31/10/2025
Likidazio data 24/10/2023
Eskatutako nominal 2.755,99
Esleitutako nominal 1.025,75
Esleitutako nominal (2. Txanda) 217,41
Gutxieneko prezio 97,370
Interes-tasa marjinal 3,521
Ex-kupoi batez besteko prezio 97,394
Batez besteko erosprezio 99,504
Batez besteko interes-tasa 3,508
Marjinalari esleitua 100,00
1.go prezio ez-onartua 97,360
Prezio horretan eskaera-bolumen 200,00
Eskaera ez-konpetitiboak 2.65
Eskatutako efektiboa 2.740,86
Esleitutako efektiboa 1.020,60
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 216,27
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,69
Aureko marjinal-tasa 3,533