Azken enkantearen emaitza

Epe 5 URTE
Informazio B 3,50%
Enkante-eguna 05/10/2023
Mugaeguna 31/05/2029
Likidazio data 10/10/2023
Eskatutako nominal 6.144,64
Esleitutako nominal 3.549,57
Esleitutako nominal (2. Txanda) 761,08
Gutxieneko prezio 99,260
Interes-tasa marjinal 3,650
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,290
Batez besteko erosprezio 99,290
Batez besteko interes-tasa 3,644
Marjinalari esleitua 965,00
1.go prezio ez-onartua 99,250
Prezio horretan eskaera-bolumen 215,00
Eskaera ez-konpetitiboak 8.80
Eskatutako efektiboa 6.097,33
Esleitutako efektiboa 3.523,88
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 755,45
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,73
Aureko marjinal-tasa 3,430