Azken enkantearen emaitza

Epe 5 URTE
Informazio O 0,00% (VR 4a 4m)
Enkante-eguna 21/09/2023
Mugaeguna 31/01/2028
Likidazio data 26/09/2023
Eskatutako nominal 4.368,48
Esleitutako nominal 1.983,47
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 86,360
Interes-tasa marjinal 3,430
Ex-kupoi batez besteko prezio 86,374
Batez besteko erosprezio 86.374
Batez besteko interes-tasa 3,426
Marjinalari esleitua 725,00
1.go prezio ez-onartua 86,350
Prezio horretan eskaera-bolumen 475,00
Eskaera ez-konpetitiboak 2.44
Eskatutako efektiboa 3.770,74
Esleitutako efektiboa 1.713,08
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,20
Aureko marjinal-tasa 2,937