Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE
Informazio B 2,80%
Enkante-eguna 21/09/2023
Mugaeguna 31/05/2026
Likidazio data 26/09/2023
Eskatutako nominal 4.277,79
Esleitutako nominal 2.587,66
Esleitutako nominal (2. Txanda) 243,79
Gutxieneko prezio 98,140
Interes-tasa marjinal 3,533
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,154
Batez besteko erosprezio 99.054
Batez besteko interes-tasa 3,527
Marjinalari esleitua 650,00
1.go prezio ez-onartua 98,130
Prezio horretan eskaera-bolumen 525,00
Eskaera ez-konpetitiboak 11.83
Eskatutako efektiboa 4.236,08
Esleitutako efektiboa 2.563,06
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 241,44
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,65
Aureko marjinal-tasa 3,310