Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE
Informazio O 1,30% (VR 3a 2m)
Enkante-eguna 07/09/2023
Mugaeguna 31/10/2026
Likidazio data 12/09/2023
Eskatutako nominal 3.468,22
Esleitutako nominal 1.944,21
Esleitutako nominal (2. Txanda) 386.62
Gutxieneko prezio 94,070
Interes-tasa marjinal 3,315
Ex-kupoi batez besteko prezio 94,100
Batez besteko erosprezio 95,230
Batez besteko interes-tasa 3,304
Marjinalari esleitua 300,00
1.go prezio ez-onartua 94,060
Prezio horretan eskaera-bolumen 185,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3.14
Eskatutako efektiboa 3.301,07
Esleitutako efektiboa 1.851,30
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 368.06
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,78
Aureko marjinal-tasa 3,251