Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 2,50% O 3,10% (7A)
Enkante-eguna 04/07/2024 04/07/2024
Mugaeguna 31/05/2027 30/07/2031
Likidazio data 09/07/2024 09/07/2024
Eskatutako nominal 3.511,26 4.578,67
Esleitutako nominal 1.731,25 2.578,45
Esleitutako nominal (2. Txanda) 344,30 549,47
Gutxieneko prezio 98,430 99,780
Interes-tasa marjinal 3,073 3,135
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,446 99,799
Batez besteko erosprezio 98,716 99,799
Batez besteko interes-tasa 3,067 3,132
Marjinalari esleitua 550,00 400,00
1.go prezio ez-onartua 98,420 99,770
Prezio horretan eskaera-bolumen 465,00 310,00
Eskaera ez-konpetitiboak 5.04 4.40
Eskatutako efektiboa 3.464,51 4.562,76
Esleitutako efektiboa 1.708,91 2.573,13
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 339,82 548,26
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 2,03 1,78
Aureko marjinal-tasa 3,051 3,121