Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 2,50% B 3,50%
Enkante-eguna 21/03/2024 04/04/2024
Mugaeguna 31/05/2027 31/05/2029
Likidazio data 26/03/2024 09/04/2024
Eskatutako nominal 6.721,33 3.775,62
Esleitutako nominal 2.900,00 2.185,52
Esleitutako nominal (2. Txanda) 615,28 0,00
Gutxieneko prezio 98,800 103,050
Interes-tasa marjinal 2,899 2,853
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,811 103,073
Batez besteko erosprezio 99,341 104,813
Batez besteko interes-tasa 2,896 2,848
Marjinalari esleitua 1.494,75 220,00
1.go prezio ez-onartua 98,790 103,040
Prezio horretan eskaera-bolumen 1.150,00 120,00
Eskaera ez-konpetitiboak 7.98 3.25
Eskatutako efektiboa 6.673,35 3.953,99
Esleitutako efektiboa 2.880,72 2.290,56
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 611,16 0,00
Hainbanatze portzentai 90,53 -
Estaldura-ratio 2,32 1,73
Aureko marjinal-tasa 2,883 2,862