Azken enkantearen emaitza

Bonos y Obligaciones indexados

(Zenbatekoa milioi eurotan)

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 0,65% (VR 4a 4m) O€i 0,70% (VR 10a 1m) O€i 0,70%
Enkante-eguna 03/08/2023 02/11/2023 01/06/2023
Mugaeguna 30/11/2027 30/11/2033 30/11/2033
Likidazio data 08/08/2023 07/11/2023 06/06/2023
Eskatutako nominal 1.058,21 824,34 924,25
Esleitutako nominal 535,20 479,34 514,21
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 97,89 98,74 96,19
Gutxieneko prezio 99,030 92,130 95,660
Interes-tasa marjinal 0,879 1,550 1,141
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,083 92,276 95,753
Batez besteko erosprezio 121,663 112,716 115,054
Batez besteko interes-tasa 0,866 1,533 1,131
Marjinalari esleitua 89,00 30,00 59,00
1.go prezio ez-onartua 99,020 92,110 95,650
Prezio horretan eskaera-bolumen 35,00 25,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.20 0.34 0.21
Eskatutako efektiboa 1.285,33 927,14 1.061,08
Esleitutako efektiboa 651,02 540,10 591,47
Esleitutako nominal (2. Txanda) 119,03 111,12 110,56
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 1,98 1,72 1,80
Aureko marjinal-tasa 1,111 1,141 1,065