Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Bonos y Obligaciones indexados

(Zenbatekoa milioi eurotan)

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 0,65% (VR 3a 11m) O€i 0,70% (VR 9a 5m) O€i 2,05%
Enkante-eguna 04/01/2024 04/07/2024 06/06/2024
Mugaeguna 30/11/2027 30/11/2033 30/11/2039
Likidazio data 09/01/2024 09/07/2024 11/06/2024
Eskatutako nominal 1.564,20 1.364,15 995,46
Esleitutako nominal 599,20 520,15 510,46
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 106,76 0,00
Gutxieneko prezio 99,290 95,430 108,980
Interes-tasa marjinal 0,836 1,218 1,399
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,311 95,481 109,083
Batez besteko erosprezio 122,574 118,098 115,868
Batez besteko interes-tasa 0,830 1,212 1,392
Marjinalari esleitua 200,00 75,00 40,00
1.go prezio ez-onartua 99,280 95,420 108,970
Prezio horretan eskaera-bolumen 235,00 105,00 15,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.20 0.14 0.47
Eskatutako efektiboa 1.914,82 1.607,77 1.150,80
Esleitutako efektiboa 734,38 614,16 591,30
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 126,01 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,61 2,62 1,95
Aureko marjinal-tasa 0,879 1,049 1,335