Azken enkantearen emaitza

Bonos y Obligaciones indexados

(Zenbatekoa milioi eurotan)

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 0,65% (VR 3a 11m) O€i 0,70% (VR 10a) O€i 2,05%
Enkante-eguna 04/01/2024 07/12/2023 04/04/2024
Mugaeguna 30/11/2027 30/11/2033 30/11/2039
Likidazio data 09/01/2024 12/12/2023 09/04/2024
Eskatutako nominal 1.564,20 890,20 1.021,54
Esleitutako nominal 599,20 505,20 505,54
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 99,290 95,210 110,020
Interes-tasa marjinal 0,836 1,213 1,335
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,311 95,337 110,122
Batez besteko erosprezio 122,574 115,988 114,969
Batez besteko interes-tasa 0,830 1,199 1,329
Marjinalari esleitua 200,00 10,00 40,00
1.go prezio ez-onartua 99,280 95,200 110,000
Prezio horretan eskaera-bolumen 235,00 65,00 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.20 5.20 0.04
Eskatutako efektiboa 1.914,82 1.030,18 1.170,98
Esleitutako efektiboa 734,38 585,79 581,04
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,61 1,76 2,02
Aureko marjinal-tasa 0,879 1,550 1,385