Skip to main content

Bonu eta Obligazioen merkatu-sortzailea izateko betekizunak

 Norberaren izeneko balore kontuaren titularra izatea Idazpenetako Herri Zorraren Merkatuan.

  Baliabide teknikoen eta giza baliabideen zuzkidurarako ezartzen diren beharkizunak betetzea, eta Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiak zehazten dituen merkatu arautuetako edo alde anitzeko negoziazio sistemetako gutxienez batean ahalmen osoko kide izateko behar diren gainerako baldintza ekonomiko eta juridikoak betetzea ere bai .

  Gutxienez hilabetez jardutea, Estatuaren Bonu eta Obligazioen merkatu primario eta sekundarioetan jardunda herri zorraren Espainiako merkatuarekin merkatu-sortzaileen multzoari eskatzen zaionaren antzeko konpromisoa duela frogatuz.