Skip to main content

Bonu eta Obligazioen merkatu-sortzaile izaera galtzea

Bonu eta Obligazioen merkatu-sortzaile izateari ondorengo arrazoietariko bategatik utz dakioke:

– Banketxeak berak Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiari jakinarazitako ukoagatik.

- Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Orokorrak erabakita, banketxeak Espainiako Herri Zorraren merkatuarekin nahikotzat jotzen den konpromisoa ez daukala iritziz gero.

- Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Orokorrak erabakita, indarrean dagoen araudi aplikagarriaren arabera banketxeak konturako atxikipenen araubidea betetzen ez duenean .

- Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Orokorrak erabakita, banketxeak merkatuaren funtzionamenduari okerrera eragin diezaioketen ekintzak egin dituenean edo haren portaera merkatu-sortzailearena izateko ezegokia, Altxorraren interesen kontrakoa edo zorraren merkatuaren funtzionamendu onaren aurkakoa dela jotzen duenean.

- Altxorraren Zuzendaritza Nagusiak merkatu-sortzaileak berritu, aldatu edo ugaldu nahi dituenean, taldean banketxe berriak sartuta, taldea handiturik nahiz handitu gabe.