Bonu eta Obligazioen merkatu-sortzailearen eskubideak

1. Altxorreko enkanteetan parte hartzea: Estatuko Bonuen eta Obligazioen Merkatuko Sortzaileek bakarrik eskaerak aurkeztu ahal izango dituzte, Bonuen eta Obligazioen enkante bakoitzean eskaerak aurkezteko epea amaitu baino lehen aurreikusitako hogeitahamar minutuen barruan.

2. Bigarren bueltetan sartzea. Altxorreko Letren Merkatuaren Sortzaileak esklusiboki sartu ahal izango dira Altxorreko Letren enkantearen bigarren bueltan. Hura garatuko da enkantearen ebazpenaren eta zirkulazioan jarri aurretiko astegunaren hamabiak artean.

Gehienez jaulkiko den zenbatekoa, Letra bakoitzerako bigarren bueltan, Letra horren enkantearen fasean adjudikatutako nominalaren %24 izango da.

Bigarren buleta horretan, Sortzaile hauek eskaerak aurkeztu ahal izango dituzte eta horiek adjudikatuko dira biribildutako haztapeneko batez besteko prezioan, enkantetik eratorrita. Hala ere, enkanteen deialdian, Secretaría General del Tesoro enkantearen bigarren itzuliaren aurrekoaz bestelako metodo bat zehaztu ahal izango du. Prerrogatiba hori erabiliz, gaur egun eta merkatuaren baldintzak direla eta, bigarren itzuliko eskaerak enkante faseko prezio marjinal haztatu biribilduan esleituko dira.

Sortzaile bakoitzaren adjudikatu beharreko gehienezko zenbatekoak, dagokion eskaera aurkeztu ondoren, adieraziko du enkante horren adjudikazioetan parte hartzen duela eta Letra horren enkante konparagarri bat eta aldi berean, sari koefizientearengatik biderkatuko du. Sariaren koefizienteak pilatu ez daitezkeen lau tarte eduki ahal izango ditu:

- Enkante fasean adjudikatutako nominalaren 100eko 24, ebaluazioaren azken aldian, Altxorreko Letren kotizazioaren gutxienekoak bete dituzten eta enkante aurretiko azkeneko ebaluazioaren aldietan aktiboagoak izan diren Sortzaileentzat.

- Enkante fasean adjudikatutako nominalaren 100eko 20, ebaluazioaren azkeneko aldian Altxorreko Letren kotizazioaren gutxienekoak bete dituzten, baina ebaluazio aurretiko ebaluazioaren azkeneko aldietan aktiboagoak izan ez diren Sortzaileentzat.

- Enkante fasean adjudikatutako nominalaren 100eko 4, enkante aurretiko azkeneko ebaluazio aldietan aktiboagoak izan diren baina ebaluazioaren azkeneko aldian Altxorraren Letren kotizazioaren gutxienekoak bete ez dituzten Sortzaileentzat.

- Enkante fasean adjudikatutako nominalaren 100eko 0 ebaluazioaren azkeneko aldian, Altxorreko Letren kotizazioaren gutxienekoak bete ez dituzten eta enkante aurretiko ebaluazioaren azkeneko aldietan aktiboagoak izan ezi diren Sortzaileentzat.

3. Estatuko Zorraren balioak bereizi eta berreraiki: Bonuen eta Obligazioen sortzaileak izango dira bereizi daitekeen Estatuko Zorraren balioak bereizteko eta berreraikitzeko baimena duten entitate bakarrak.

4. Zor eta diruzaintzako beste kudeaketa eragiketak: Sortzailearen izaera baloratuko da Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Orokorrak egin ditzakeen Zorra kudeatzeko eta ipintzeko beste eragiketetarako kontrapartiden aukeraren arabera baloratuko da, besteak bestek, finantza trukaketako eragiketak eta dibisetako jaulkipenak.

5. Altxorra finantzatzeko politikari buruzko informazioa jasotzea.

6. Hala dagokionean, Altxorreko tresnak epe ertainera eta luzera jaulkitzeko helburuak finkatzeko prozesuan parte hartzea

7. Zor Publikoaren Merkatuko Aholkularitza Batzordearen ordezkapena, Bonuen eta Obligazioen Merkatuko Sortzaileekin batera.