Skip to main content

Enkantean esleitutako Nominalaren Ordainketa

Eskaintzaileak bere eskaera “Banco de España” Espainiako Bankuan aurkeztu bazuen zuzenean, esleitutako nominalaren ordainketa Banku horretan bertan dagoen Altxorraren kontuan egingo da, harpidetzaren prezioaren eta kontuan sartutako zenbatekoaren arteko aldea. Ordainketa hori egin daiteke aurretik %2ko gordailua sartzeko ezarritako bideen bidez, enkantearen deialdian ezarritako eguna eta ordua baino lehen.

Eskaintzaileak eskaera Erakunde Kudeatzaile baten bitartez aurkeztu bazuen, esleitutako eskaeren zenbateko efektiboak diru-itzulketaren datan zordunduko dira helbideratzaile-hartzaile gisa izendatutako efektiboen kontu korronteetan; era berean, Erakunde Kudeatzaileak Altxorrean sartu beharko du bere izenean zein hirugarren batzuen izenean egindako harpidetzen zenbatekoa. Azkenik, Erakunde Kudeatzaileak harpidetutako zenbatekoaren balio nominala eta Altxorraren kontuan sartu beharreko zenbateko efektiboa zehazten duen frogagiria eman beharko die (onartutako eskaintzak erakundearen bitartez aurkeztu dituztenei).

Era berean, “Banco de España” Espainiako Bankuak harpidetutako zenbateko nominala eta Altxorrean sartu beharreko zenbateko efektiboa zehazten diren frogagiri egiaztagarria eman beharko die eskaintzak Banku horretan zuzenean aurkeztu zituzten guztiei. Horrez gain, esleitutako Zorrari dagozkion idazpenak eskaintzak aurkeztu zituenak izendatutako Erakunde Kudeatzailearen hirugarren batzuen kontuetan jarriko ditu.