Skip to main content

Enkantea

 •  Aurkeztutako eskaerak prezioen handitik txikirako ordenaren arabera sailkatuko dira.
   
 •  Enkanteak, gehienetan, Herbeheretako sistema aldatu bidez ebatzi ohi dira; Herbeheretako enkanteen elementuak (prezio bakarrekoak) ohiko enkanteen elementuekin bateratzen dira (prezio anitzekoak).
   
 •  Altxorraren zuzendari nagusiak, “Banco de España” Espainiako Bankuko bi ordezkarik eta Altxorraren eta Finantza Politikaren beste bi ordezkarik osatutako Batzordeak proposatuta, jaulki beharreko bolumen nominala zehaztuko du, eta onartutako azken eskaeratik hasita, onartutako gutxieneko prezioa, eta hori erabili ohi da interes marjinalaren tasa kalkulatzeko.
   
 •  Gutxieneko prezioa edo hori baino altuagoa duten eskaera guztiak onartzen dira, hainbanaketa ez badago behintzat (kasu horretan, prezio marjinalean egindako eskaerei bakarrik eragingo die); eskaera ez-lehiakor guztiak onartzen dira.
   
 •  Onartutako eskaera lehiakorretatik abiatuta, enkantearen batez besteko prezio ponderatua kalkulatzen da, balio nominalaren ehunekotan adierazita, eta hiru hamartarrekin gora biribildutakoa.
   
 •  Baloreen esleipen-prezioa honela zehazten da: gutxieneko preziora egindako eskaerak prezio horretan esleitzen dira; gutxieneko prezioaren eta batez besteko prezio biribildutakoaren arteko eskaerek gehien eskainitako prezioa ordaindu beharko dute; eta biribildutako batez besteko prezio ponderatua baino eskaera altuagoek eta ez-lehiakorrek biribildutako batez besteko prezio ponderatua ordaindu beharko dute. Kasu guztietan, beharrezkoa da ex-kupoiaren prezioa handitzea ordu arte eratorritako kupoi korrituaren ordez.
   
 •  Enkantearen ebazpena aurretik azaldu dugun kostu-prozedura desberdin baten bidez egin daiteke, Altxorraren Zuzendaritza Nagusiak hori erabakiko balu. Esate baterako, 2002. urtean, 10 urterako Obligazioen enkanteak prezio garbi anitzaren sistemaren bidez ebatzi ziren: gutxieneko prezioa baino prezio handiagoa zuten eskaerak gehien eskainitako prezioaren truke esleitzen dira eta eskaera ez-lehiakorrek batez besteko prezio ponderatua ordaintzen dute.