Bonos eta Obligaciones del Estado

Altxorrak bi urte baino gehiagoko epean jaulkitako baloreak dira. “Bonos del Estado”ak eta “Obligaciones del Estado”ak berdinak dira horien ezaugarriei dagokienez; ezberdintasun bakarra epea da. Izan ere, Bonuen kasuan, 2 eta 5 urte artekoa izan ohi da; aldiz, Obligazioen kasuan, 5 urte baino gehiagokoa. Hauek dira ezaugarriak:

Aldizkako interesdun tituluak dira, kupoi itxurakoak, "Letras del Tesoro" direlakoak ez bezala eta epemuga garaian interesak ordaintzen dituzte.

Enkantean eska daitekeen gutxieneko balore nominala 1.000 eurokoa da (166.386 pezeta), eta hori baino zenbateko altuagoko eskaerek 1.000 euro baino altuagoak izan behar dute. Gainera, negozia daitekeen gutxieneko balore nominala 1.000 eurokoa da.

Balore horien jaulkipenak segidako tarte bidez egin ohi dira, baloreak oso likidoak izatea bermatze aldera, zirkulazio-bolumen handia lortu ahal izateko.

Enkante lehiakor bidez jaulkitzen dira.

Sortutako kupoia urtero ordaindu behar da, eta Bonuaren edo Obligazioaren interes-tasa “nominala” da.

Gaur egun, Altxorrak ondorengoak jaulkitzen ditu:

- Bonuak hiru eta bost urtera.

- Obligazioak hamar, hamabost eta hogeita hamar urtera.