Skip to main content

Sozietateen gaineko zerga

Valores del Tesoroen ondoriozko errentak, mota guztietakoak eta Sozietateen Gaineko Zergen Subjektu Pasiboek lortutakoak, dagokion tasaren arabera ordainduko dira, % 25oro har.

 Oro har, sortzapen irizpidearen arabera barneratzen da zergan; hau da, zergen aldi bakoitzean sortutako errentak barneratuz, haiek noiz jasoko diren kontuan izan gabe.


 Atxikipena
Orokorrean, Altxorraren Baloreek sortutako errendimenduen titularrak Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboak direnean, konturako atxikipenetik salbuetsita daude.

Halere, zenbait salbuespen badaude, eta horietan ezarriko den konturako atxikipena %19 izango da. Besteak beste, ondorengo salbuespenak aipa ditzakegu:

  • 1. Altxorraren Baloreetan oinarritutako finantza-kontuetatik eratorritako errendimenduak.
  • 2. “Fondtesoro”ko partaidetzen diru-itzultzetik edo eskualdatzeetatik eratorritako errendimenduak, zenbait hipotesi izan ezik