Bonua

Explicación termino
Epe ertain edo luzeko epemuga duen balorea da, mugaeguneratu arte aldiroko ordainketen bidez (kupoiak) inbertsiogilearentzat errentagarritasuna sortzen duena, epemugan bonuaren amortizazio balioa ordaindu eta azken kupoia ordaintzen baita. Altxorraren Baloreen artean, bai Estatuaren Bonuek bai Obligazioek ezaugarri horiek dauzkate: Estatuaren Bonuak 2 eta 5 urte bitarteko epeetara jaulkitzen dira eta Obligazioak 5 urte baino epe luzeagoetara.