Baloreen transferentziak

Explicación termino
Kontu-titularren edo erakunde kudeatzaileen balore kontuen arteko eskualdatzeak egiten dituzten eragiketak. Hirugarrenen eragiketek sortuak dira: besteak beste, euren saldoak kudeatzaile ezberdinetan oharpena eginda dituztenean, edo, hirugarrenak, oharpena egindako zorraren bere saldoak dauzkan erakunde kudeatzailea ez diren kontu-titularrekin dituztenean, kudeatzaile izan nahiz ez izan. Transferentziak balore eskualdatze bakarra eragiten badu, epemugakoa deritzo, eta, une ezberdin bitan, elkarren kontrako eta balio nominal bereko transferentzia bi egiten badira, itzulera aginduko transferentzia da.