Aukeren merkatua

Explicación termino
Geroratutako likidazioa duen kontratua negoziatzen den merkatu eratorria, erosleari eragiketa kontratatzean itundutako prezioan azpiko aktiboa erosteko (erosteko aukera) edo saltzeko (saltzeko aukera) eskubidea –baina ez eginbeharra– ematen diona prima bat ordainduta (erosiz gero) edo jasota (salduz gero).