Aldi berekoa

Explicación termino
“Eragiketa bikoitza” ere baderitzo, eta egikaritzeko egun ezberdina duten elkarren kontrako bi eragiketak osatzen dute –bata erosketa eta bestea salmenta–, finantza erakunde berarekin aldi berean hitzartuta eta prezioak hasiera-hasieratik zehaztuta. Repo eragiketaren antz handia du, bada, baina salerosketak mugaegunean egiten direnez, aktiboa karteran edukitzeak bere gaineko nagusitasun osoa ematen du, eta, horretara, hala manten daiteke, berehala sal daiteke, berriro erosteko itunpean laga daiteke eta abar, aldi bereko eragiketaren iraupena horretarako oztopo inola ere izan gabe.