Servei de Compensació i Liquidació de Valors (SCLV)

Explicación termino
Plataforma gestionada per Iberclear, encarregada del registre comptable dels valors representats mitjançant anotacions en compte i de la gestió en exclusiva de la compensació i liquidació de les operacions contractades a les borses de valors espanyoles, així com al Mercat de Valors Llatinoamericans (Latibex).