Posició oberta

Explicación termino
La posició oberta en un instrument derivat compensable en una càmera consisteix en el volum corresponent als contractes d’aquest que romanen vius, en un moment donat del temps, per no haver estat cancel·lats anticipadament com a conseqüència d'una transacció de signe contrari o per haver assolit la data de venciment.