Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 10 ANYS
Informació O 0,50% (VR 8a 1m)
Data de la subhasta 21/09/2023
Data de venciment 31/10/2031
Data de liquidació 26/09/2023
Nominal sol·licitat 2.962,73
Nominal adjudicat 1.732,57
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Preu mínim acceptat 78,570
Tipus d’interès marginal 3,598
Preu mitjà ex-cupó 78,610
Reu mitjà 79.060
Tipus d’interès mitjà 3,591
Adjudicat al marginal 430,00
1er preu no admès 78,560
Volum peticions a aquest preu 150,00
Peticions no competitives 7.26
Efectiu sol·licitat 2.339,79
Efectiu adjudicat 1.369,54
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,71
Anterior tipus marginal 3,295