Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 10 ANYS
Informació O 3,55%
Data de la subhasta 07/09/2023
Data de venciment 31/10/2033
Data de liquidació 12/09/2023
Nominal sol·licitat 4.488,03
Nominal adjudicat 2.598,01
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 373.20
Preu mínim acceptat 99,010
Tipus d’interès marginal 3,668
Preu mitjà ex-cupó 99,052
Reu mitjà 99,932
Tipus d’interès mitjà 3,663
Adjudicat al marginal 300,00
1er preu no admès 99,000
Volum peticions a aquest preu 100,00
Peticions no competitives 10.53
Efectiu sol·licitat 4.480,77
Efectiu adjudicat 2.595,99
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 372.79
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 1,73
Anterior tipus marginal 3,613