Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 0,70% (VR 8a) O 1,00% BV (VR 18a 2m) O 3,45% (20A) O 3,45% (VR 42a 3m)
Data de la subhasta 09/05/2024 16/05/2024 21/03/2024 18/04/2024
Data de venciment 30/04/2032 30/07/2042 30/07/2043 30/07/2066
Data de liquidació 14/05/2024 21/05/2024 26/03/2024 23/04/2024
Nominal sol·licitat 3.147,60 2.686,52 3.240,72 1.824,95
Nominal adjudicat 1.457,60 1.896,50 1.705,50 1.034,95
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 24,81 0,00 361,09 0,00
Preu mínim acceptat 83,250 66,040 97,210 91,190
Tipus d’interès marginal 3,106 3,569 3,652 3,876
Preu mitjà ex-cupó 83,286 66,116 97,246 91,400
Reu mitjà 83,316 66,926 99,506 93,930
Tipus d’interès mitjà 3,100 3,562 3,650 3,865
Adjudicat al marginal 282,00 150,00 300,00 175,00
1er preu no admès 83,240 66,020 97,200 91,170
Volum peticions a aquest preu 320,00 125,00 330,00 25,00
Peticions no competitives 1.47 1.47 5.40 0.94
Efectiu sol·licitat 2.619,98 1.795,02 3.219,70 1.707,76
Efectiu adjudicat 1.214,24 1.268,83 1.696,87 971,51
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 20,66 0,00 359,18 0,00
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,16 1,42 1,90 1,76
Anterior tipus marginal 2,987 4,486 4,139 3,904