Resultats últimes subhastas

Obligaciones del Estado

(Import en milions d’Euros)

Termini 10 ANYS 15 ANYS 30 ANYS 50 ANYS
Informació O 3,55% O 3,45% (20A) O 1,90% O 1,45%
Data de la subhasta 16/11/2023 16/11/2023 02/11/2023 06/07/2023
Data de venciment 31/10/2033 30/07/2043 31/10/2052 31/10/2071
Data de liquidació 21/11/2023 21/11/2023 07/11/2023 11/07/2023
Nominal sol·licitat 3.398,11 2.580,24 2.296,42 1.990,98
Nominal adjudicat 1.577,29 1.924,40 1.666,25 1.585,98
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 301,39 373,98 361,09 0,00
Preu mínim acceptat 99,450 90,830 58,650 47,000
Tipus d’interès marginal 3,616 4,139 4,473 3,904
Preu mitjà ex-cupó 99,503 90,915 58,738 47,384
Reu mitjà 99,703 91,985 58,778 48,394
Tipus d’interès mitjà 3,610 4,132 4,465 3,874
Adjudicat al marginal 250,00 100,00 25,00 95,00
1er preu no admès 99,440 90,810 58,630 46,950
Volum peticions a aquest preu 500,00 35,00 15,00 10,00
Peticions no competitives 25.40 5.39 2.25 0.44
Efectiu sol·licitat 3.383,22 2.370,70 1.346,70 958,68
Efectiu adjudicat 1.572,29 1.769,68 979,06 766,22
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 300,34 343,69 211,92 0,00
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 2,15 1,34 1,38 1,26
Anterior tipus marginal 4,074 4,486 4,193 2,889