Resultats últimes subhastas

Termini 9 MESOS
Data de la subhasta 17/10/2023
Data de venciment 05/07/2024
Data de liquidació 20/10/2023
Nominal sol·licitat 3.268,61
Nominal adjudicat 1.478,15
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Preu mínim acceptat 97,327
Tipus d’interès marginal 3,818
Reu mitjà 97,338
Tipus d’interès mitjà 3,802
Adjudicat al marginal 200,00
1er preu no admès 97,326
Volum peticions a aquest preu 150,00
Peticions no competitives 508.01
Efectiu sol·licitat 3.180,81
Efectiu adjudicat 1.438,72
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 2,21
Anterior tipus marginal 3,737