Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS
Data de la subhasta 17/10/2023
Data de venciment 12/01/2024
Data de liquidació 20/10/2023
Nominal sol·licitat 2.130,08
Nominal adjudicat 559,40
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Preu mínim acceptat 99,170
Tipus d’interès marginal 3,590
Reu mitjà 99,177
Tipus d’interès mitjà 3,556
Adjudicat al marginal 71,00
1er preu no admès 99,169
Volum peticions a aquest preu 25,00
Peticions no competitives 323.22
Efectiu sol·licitat 2.112,14
Efectiu adjudicat 554,78
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00
Percentatge de prorrateig -
Ràtio de cobertura 3,81
Anterior tipus marginal 3,490