Resultats últimes subhastas

Termini 3 MESOS 6 MESOS 9 MESOS 12 MESOS
Data de la subhasta 14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024 07/05/2024
Data de venciment 09/08/2024 08/11/2024 07/02/2025 09/05/2025
Data de liquidació 17/05/2024 10/05/2024 17/05/2024 10/05/2024
Nominal sol·licitat 1.682,09 3.082,43 3.294,27 6.610,55
Nominal adjudicat 346,74 1.373,97 1.563,23 4.079,60
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 16,30 0,00 101,25 0,00
Preu mínim acceptat 99,161 98,235 97,522 96,654
Tipus d’interès marginal 3,630 3,554 3,439 3,424
Reu mitjà 99,171 98,241 97,531 96,672
Tipus d’interès mitjà 3,584 3,543 3,427 3,405
Adjudicat al marginal 10,00 50,00 250,00 450,00
1er preu no admès 99,160 98,235 97,522 96,653
Volum peticions a aquest preu 25,00 0,01 50,00 500,00
Peticions no competitives 197.27 1,064.26 231.44 1,012.65
Efectiu sol·licitat 1.667,82 3.006,44 3.212,45 6.389,21
Efectiu adjudicat 343,86 1.349,78 1.524,57 3.943,42
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 16,17 0,00 98,74 0,00
Percentatge de prorrateig - - - -
Ràtio de cobertura 4,85 2,24 2,11 1,62
Anterior tipus marginal 3,632 3,623 3,519 3,449