Resultats últimes subhastas

Termini 3 ANYS 5 ANYS
Informació B 2,50% B 3,50%
Data de la subhasta 16/05/2024 16/05/2024
Data de venciment 31/05/2027 31/05/2029
Data de liquidació 21/05/2024 21/05/2024
Nominal sol·licitat 4.170,27 4.144,41
Nominal adjudicat 1.850,00 1.750,00
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00
Preu mínim acceptat 98,670 102,850
Tipus d’interès marginal 2,965 2,883
Preu mitjà ex-cupó 98,686 102,879
Reu mitjà 99,596 105,019
Tipus d’interès mitjà 2,959 2,877
Adjudicat al marginal 254,90 335,91
1er preu no admès 98,660 102,840
Volum peticions a aquest preu 175,00 335,00
Peticions no competitives 7.38 7.57
Efectiu sol·licitat 4.151,36 4.349,66
Efectiu adjudicat 1.842,43 1.837,62
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00
Percentatge de prorrateig 37,75 38,38
Ràtio de cobertura 2,25 2,37
Anterior tipus marginal 2,992 2,981