Resultats últimes subhastas

Termini 3 ANYS 5 ANYS
Informació B 2,80% O 0,60% (VR 5a 11m)
Data de la subhasta 16/11/2023 07/12/2023
Data de venciment 31/05/2026 31/10/2029
Data de liquidació 21/11/2023 12/12/2023
Nominal sol·licitat 4.092,88 2.608,45
Nominal adjudicat 847,35 1.198,28
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 165,93 [1]
Preu mínim acceptat 98,910 88,020
Tipus d’interès marginal 3,249 2,838
Preu mitjà ex-cupó 98,918 88,058
Reu mitjà 100,248 88,128
Tipus d’interès mitjà 3,245 2,831
Adjudicat al marginal 300,00 186,00
1er preu no admès 98,900 88,010
Volum peticions a aquest preu 525,30 200,00
Peticions no competitives 17.00 3.24
Efectiu sol·licitat 4.100,74 2.296,26
Efectiu adjudicat 849,43 1.055,83
Efectiu adjudicat (2ª vuelta) 166,33 [1]
Percentatge de prorrateig - -
Ràtio de cobertura 4,83 2,18
Anterior tipus marginal 3,533 3,683