Resultats últimes subhastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Import en milions d’Euros)

5 ANYS 10 ANYS 15 ANYS
Informació O€i 0,65% (VR 3a 11m) O€i 0,70% (VR 9a 7m) O€i 2,05%
Data de la subhasta 04/01/2024 09/05/2024 04/04/2024
Data de venciment 30/11/2027 30/11/2033 30/11/2039
Data de liquidació 09/01/2024 14/05/2024 09/04/2024
Nominal sol·licitat 1.564,20 1.240,18 1.021,54
Nominal adjudicat 599,20 470,18 505,54
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Preu mínim acceptat 99,290 96,840 110,020
Tipus d’interès marginal 0,836 1,049 1,335
Preu mitjà ex-cupó 99,311 96,904 110,122
Reu mitjà 122,574 118,455 114,969
Tipus d’interès mitjà 0,830 1,042 1,329
Adjudicat al marginal 200,00 50,00 40,00
1er preu no admès 99,280 96,830 110,000
Volum peticions a aquest preu 235,00 105,00 75,00
Peticions no competitives 0.20 0.18 0.04
Efectiu sol·licitat 1.914,82 1.465,51 1.170,98
Efectiu adjudicat 734,38 556,84 581,04
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 0,00 0,00 0,00
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 2,61 2,64 2,02
Anterior tipus marginal 0,879 1,213 1,385