Bescanvis

 Els bescanvis de Deute de l'Estat són una fórmula utilitzada discrecionalment pel Tesoro per treure del mercat determinades referències de valors, lliurant a canvi altres referències.

 Els principals objectius que el Tesoro pretén assolir a través dels programes de bescanvi són:

  • 1. Racionalitzar l'estructura de venciments del Deute de l'Estat, eliminant referències poc líquides amb un termini de vida residual reduït.
  • 2. Alterar el perfil de venciments del deute en circulació, allargant-lo o escurçant-lo.
  • 3. Aconseguir que els bons segregables assoleixin uns imports mínims en circulació prou elevats, de manera que s'asseguri un grau de liquiditat adequat per al funcionament de les operacions de segregació i reconstitució dels Bonos i Obligaciones del Estado.
  • 4. Desenvolupar el mercat de Deute públic, potenciar la seva profunditat i liquiditat, amb la finalitat d'atraure l'estalvi dels inversors en un mercat de capitals únic en el si de la Unió Econòmica i Monetària Europea, de manera que el Tesoro espanyol pugui competir amb èxit amb altres emissors sobirans d'aquesta àrea.