Skip to main content

Tributació de les Letras del Tesoro

Qualificació

Són actius financers emesos al descompte o de rendiment implícit, per la qual cosa la diferència entre l'import obtingut en la venda o amortització de la lletra i el pagat en la seva compra té la consideració de rendiment de capital mobiliari subjecte, en conseqüència, a l'IRPF.


Tributació

El rendiment generat entre l'import de compra i el de venda o amortització de les Letras del Tesoro, sigui quin sigui el termini, es gravarà a la taxa del 19% fins als 6.000 €; el tram de la base liquidable entre 6.000 € i 50.000 € tributa al 21% i el tram que excedeix els 50.000 € tributa al 23%.


Retenció

No existeix retenció a compte sobre aquest rendiment, sigui quin sigui el perceptor.