Coordinació d'Emissors Públics

La Subdirecció General de Coordinació d'Emissors Públics té com a objectiu fonamental garantir la coordinació de les operacions d'endeutament dels diferents agents públics que intervenen en els mercats, de manera que  garanteix la sostenibilitat de les finances públiques i la màxima eficiència econòmica, a través de cinc àrees clau d'actuació:

  • RELACIÓ AMB COMUNITATS AUTÒNOMES I ENTITATS LOCALS : suport i assessorament tècnic en les seves operacions d'endeutament, gestió dels mecanismes de suport de l'Estat a  CA i EL (Fons de finançament a CA i Fons de finançament a EL), així com fixació del principi de prudència financera al qual s'hauran de sotmetre aquestes operacions.
  • BANC EUROPEU D'INVERSIONS:  representació permanent i coordinació de la política espanyola en el Grup Banc Europeu d'Inversions.
  • GESTIÓ D'AVALS de l'Administració General de l'Estat i coordinació de l'endeutament d'organismes del sector públic estatal.
  • GESTIÓ DEL FONS DE TITULITZACIÓ DEL DÈFICIT ELÈCTRIC I ASSESSORAMENT A ALTRES FONS ESTATALS en matèria d'inversions, com el Fons de reserva de la Seguretat Social o els fons de titulització de préstecs a les pimes.
  • EDUCACIÓ FINANCERA: coordinació de les actuacions d'educació financera i representació espanyola en la Xarxa Internacional d'Educació Financera de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.