Caixa General de Dipòsits

Us donem la benvinguda a la Caja General de Depósitos.

La Caja General de Depósitos (en endavant, «la Caja») és un òrgan administratiu adscrit a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. S’encarrega de la custòdia i la gestió dels dipòsits i garanties constituïts a disposició de l’Administración.

La Caja compta amb una seu central a Madrid i amb sucursals distribuïdes arreu del territori nacional, que s’enquadren en les Delegacions d’Economía y Hacienda.

Per mitjà d’aquesta pàgina, podeu obtenir informació sobre la: