Bo

Explicación termino


És un valor que té venciment a mitjà o llarg termini, i que genera rendibilitat per a l'inversor normalment a través de pagaments periòdics (cupons) fins al moment del venciment, en el qual s'abona el valor d'amortització del bo i es paga l'últim cupó. Dintre dels Valors de Tresor, tant els Bons com les Obligacions de l'Estat responen a aquestes característiques: els Bons de l'Estat s'emeten a terminis d'entre 2 i 5 anys i les Obligacions a terminis superiors als 5 anys.