Valor emitido a desconto

Explicación termino
Valor de renda fixa emitido por debaixo do par, onde a diferenza entre o prezo de adquisición e o valor nominal ao que se amortiza é unha parte ou o total da súa remuneración. Neste último caso denomínase bono “cupón cero” cando o seu vencemento se mide en anos.