VALOR

Explicación termino
Concepto xurídico que se refire a un conxunto de dereitos económicos, incorporados nun título físico (título-valor) ou asociados a un determinado rexistro contable (valores representados en anotacións en conta), de fácil transmisibilidade.