¿Que hai que facer para comprar Deuda del Estado no Banco de España?

Respuesta

Ir a calquera sucursal do Banco de España, con cita previa, coa seguinte documentación:

  • O NIF de todos os titulares da conta directa (orixinal e copia).
  • Os datos da conta de abono (conta na que desexa que o Banco de España lle ingrese os xuros e a amortización).
  • O diñeiro a investir. O pagamento poderá realizarse durante todo o período de subscrición en metálico, bancario ou cheque certificado ou transferencia que se realizará nunha conta de pagamento autorizada polo Banco de España para o efecto, que se indicará no momento da apertura da conta directa non máis. tarde do día anterior á poxa. Ademais, o pagamento poderá realizarse mediante cheque en branco desde o inicio do prazo de subscrición ata tres días hábiles antes da poxa. O nominal mínimo a investir é de 1.000 euros, pero o diñeiro a desembolsar en Banco de España é o depósito previo que se fixe antes da puxa.


E No caso das Letras o depósito previo agora é do 100%, é dicir, 1.000 euros por título.

E No caso dos Bonos e Obligaciones del Estado, o depósito previo fíxao o Banco de España con carácter xeral o venres antes do día da puxa e debe de terse en conta á hora de realizar o pagamento.

Sección
Deuda Pública