Normas Tramitadas

Ordenes Ministeriales

 • pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xuño de 2019 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión de tres novas referencias de Obligaciones del Estado indexadas á inflación europea con vencemento en 2048, 2049 e 2050 respectivamente, mediante operación de venda simple.
 • pola que se fan públicos os resultados de emisión de tres novas referencias de Obligaciones del Estado indexadas á inflación europea con vencemento en 2048, 2049 e 2050 respectivamente, mediante operación de venda simple.
 • pola que se dispón a emisión dos primeiros tramos de tres novas referencias de Obligaciones del Estado indexadas á inflación europea con vencemento en 2048, 2049 e 2050, respectivamente, mediante o procedemento de venda simple.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos que se emiten no mes de marzo de 2019 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2019 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2019 e xaneiro de 2020 e se autorizan as operacións de xestión de tesouraría do Estado.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación que se emiten no mes de setembro de 2018 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se modifica a Orde EIC/1300/2017, do 27 de decembro, pola que se dispón a creación de Deuda del Estado durante o ano 2018 e xaneiro de 2019 e se autorizan as operacións de xestión de tesourería do Estado.
 • pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xullo de 2018 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de febreiro de 2018 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a trinta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2018 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a creación de Deuda del Estado durante o ano 2018 e xaneiro de 2019 e autorízanse as operacións de xestión de tesourería do Estado.
 • pola que se modifica a Orde EIC/36/2017, do 24 de xaneiro, pola que se dispón a creación de Deuda del Estado durante o ano 2017 e xaneiro de 2018 e se autorizan as operacións de xestión de tesouraría do Estado.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xullo de 2017 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación que se emiten no mes de maio de 2017 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos que se emiten no mes de marzo de 2017 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2017 e xaneiro de 2018 e se autorizan as operacións de xestión de tesouraría do Estado.
 • pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2017 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xullo de 2016 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a cincuenta anos que se emiten no mes de maio de 2016, mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a cincuenta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de marzo de 2016 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a trinta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2016 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2016 e xaneiro de 2017 e se autorizan as operacións de xestión de tesouraría do Estado.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xuño de 2015 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación que se emiten no mes de marzo de 2015 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos que se emiten no mes de febreiro de 2015 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2015 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ECC/30/2015, do 20 de xaneiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2015 e xaneiro de 2016.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características dos Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación da zona euro que se emiten no mes de outubro de 2014 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, mediante o proceso de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación da zona euro que se emiten no mes de maio de 2014 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a cincuenta anos- mediante o procedemento de venda simple.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xuño de 2014 mediante o procedemento de sindicación e da amortización mediante troco voluntario de determinados Bonos del Estado.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación e a amortización mediante troco voluntario de determinadas emisións de Bonos del Estado.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación da zona euro que se emiten no mes de maio de 2014 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se adoptan exencións de aplicación ata o 1 de febreiro de 2016 sobre determinados requisitos técnicos e empresariais para as transferencias e os cargos domiciliados en euros.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2014 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2014 e xaneiro de 2015 e se recollen as Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas.
 • pola que se desenvolve o artigo 86.2 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do Mercado de Valores
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de outubro de 2013 mediante o procedemento de sindicación.
 • por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a treinta años que se emiten en el mes de octubre de 2013 mediante el procedimiento de sindicación
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de outubro de 2013 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos que se emiten no mes de xullo de 2013 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de maio de 2013 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se modifica a Orde ECO/697/2004, do 11 de marzo, sobre a Central de Información de Riscos.
 • pola que se determinan o contido e a estrutura do informe anual de goberno corporativo, do informe anual sobre remuneracións e doutros instrumentos de información das sociedades anónimas cotizadas, das caixas de aforros e doutras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiais de valores
 • pola que se modifica a parte II do anexo I da Lei 16/2011, do 24 de xuño, de contratos de crédito ao consumo
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a 10 anos que se emiten no mes de xaneiro de 2013 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2013 e xaneiro de 2014 e se recollen as Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas. .
 • pola que se regula o procedemento de presentación de reclamacións ante os servizos de reclamacións do Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores e a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións.
 • pola que se desenvolve o artigo 5 do Real Decreto-lei 2/2012, do 3 de febreiro, de saneamento do sector financeiro, en materia de remuneracións nas entidades que reciban apoio financeiro público para o seu saneamento ou reestruturación.
 • de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios.
 • de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios.
 • pola que se modifica a Orde do 27 de decembro de 1991, de desenvolvemento do Real decreto 1816/1991, do 20 de decembro, sobre transaccións económicas co exterior
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a 15 anos, que se emiten no mes de marzo de 2011 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a 10 anos que se emiten no mes de xaneiro de 2011 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2012 e xaneiro do 2013 e se delegan determinadas facultades no Secretario General del Tesoro y Política Financiera.
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2011 e xaneiro de 2012 e se delegan determinadas facultades na Directora Xeral do Tesouro e Política Financeira.
 • pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a 10 anos que se emiten no mes de xullo de 2010 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • sobre transparencia das condicións e dos requisitos de información aplicables aos servizos de pagamento.
 • pola que se desenvolven os artigos 71 e 76 do Real decreto 217/2008, de 15 de febreiro, sobre o réxime xurídico das empresas de servizos de investimento e das demais entidades que prestan servizos de investimento, en materia de tarifas e contratos-tipo.
 • pola que se desenvolven os artigos 71 e 76 do Real decreto 217/2008, de 15 de febreiro, sobre o réxime xurídico das empresas de servizos de investimento e das demais entidades que prestan servizos de investimento, en materia de tarifas e contratos-tipo.
 • de regulación e control da publicidade de servizos e produtos de investimento.
 • de regulación e control da publicidade dos servizos e produtos bancarios.
 • pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características dos Bonos do Estado a cinco anos, a taxa de xuro variable, que se emiten no mes de marzo de 2010 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Bonos do Estado a cinco anos a taxa de xuro variable mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a 15 anos que se emiten no mes de febreiro de 2010 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2010 e xaneiro de 2011 e se delegan determinadas facultades na Directora General del Tesoro y Política Financiera.
 • pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a 10 anos que se emiten no mes de xaneiro de 2010 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que establecen as achegas ao Fondo de Garantía de Depósitos en Caixas de Aforro.
 • pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características dos Bonos do Estado a taxa de xuro variable a tres anos que se emiten no mes de xullo de 2009 mediante o procedemento de sindicación.
 • pola que se dispón a emisión de Bonos do Estado a tres anos a taxa de xuro variable mediante o procedemento de sindicación.
 • o sobre normas especiales para a elaboración, documentación e presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca
 • pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2009 e xaneiro de 2010 e se delegan determinadas facultades na Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
 • pola que se desenvolve o artigo 1 do Real decreto-lei 7/2008, do 13 de outubro, de Medidas Urxentes en Materia Económico-Financeira en relación co Plan de Acción Concertada dos Países da Zona Euro.
 • pola que se desenvolve o artigo 1 do Real decreto lei 7/2008, do 13 de outubro, de Medidas Urxentes en Materia Económico-Financeira en relación co Plan de Acción Concertada dos Países da Zona Euro.
 • pola que se desenvolve o Real decreto-Lei 6/2008, de 10 de outubro, polo que se crea o Fondo para a Adquisición de Activos Financeiros
 • Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 26 de xullo de 1989 pola que se desenvolve o artigo 86 da Lei do Mercado de Valores e a Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 24 de setembro de 1993, sobre fondos e sociedades de investimento inmobiliario, co obxecto de habilitar á Comisión Nacional do Mercado de Valores para desenvolver determinados aspectos no ámbito contable de entidades supervisadas e no de cálculo de coeficientes e límites das institucións de investimento colectivo
 • pola que se modifica a Orde ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bens inmobles e de determinados dereitos para certas finalidades financeiras. (275 kb)
 • De modificación da Orde EHA/3923/2004, do 22 de outubro, de delegación de competencias na área de Economía, publicada no BOE do 2 de marzo de 2006, páxina 8569.(44kb)
 • pola que se desenvolve o artigo 27.4 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do Mercado de Valores (publicada no BOE de 1611-2005, páxinas 37456 e 37457). (65KB).
 • De determinación de dereitos de crédito futuros susceptíbeis de incorporación a fondos de titulización de activos e de habilitación á Comisión Nacional do Mercado de Valores para ditar regras específicas en materia de contabilidade e obrigas de información aplicábeis aos fondos de titulización de activos e as súas sociedades xestoras. (publicada no BOE de 16 de novembro de 2005 páxinas 37454 e 37456, ambas as dúas inclusive)(101KB).
 • Pola que se regulan determinados aspectos dos préstamos de valores a que se refire o artigo 36.7 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do Mercado de Valores. (BOE 26 de marzo de 2004, páxinas 13085 a 13087, ambas incluídas). (4KB).
 • Sobre os departamentos e servizos de atención ao cliente e o defensor do cliente das entidades financeiras (BOE 24 do marzo 2004, páxinas 12683 a 12688, ambas incluídas). (50KB).
 • Pola que se determina a condición de entidade declarante á Central de Información de Riscos do Banco de España para a Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria (BOE 18 de marzo de 2004, páxinas 12169 e 12170). (48KB).
 • Sobre a Central de Información de Riscos (BOE do 18 de marzo 2004, páxinas 12087 e 12088). (27KB).
 • Pola que se modifica a Orde do 28 do decembro de 2001 sobre os Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer a financiación empresarial. (BOE núm 108 do 6 maio de 2003. Páxinas 17156 a 17158, ambas incluídas). (34 KB).
 • Sobre transparencia dos prezos dos servizos bancarios prestados mediante caixeiros automáticos. (publicada no BOE núm 103 do 30.04.03). Páxinas 16590 a 16592, ambas incluídas. (30kb)
 • pola que se autoriza ao Sistema Nacional de Compensación Electrónica, para a transmisión de solicitudes de traspasos, para a transferencia de efectivo e para a transmisión de información entre as entidades que interveñen no procedemento de traspaso entre institucións de investimento colectivo (BOE núm. 104 do 1 de maio de 2003. Páxina 16900)
 • Pola que se modifica parcialmente a Orde do 29 do decembro de 1992 sobre recursos propios e supervisión en base consolidada das sociedades e axencias de valores e os seus grupos. (BOE núm 15, do 17.01.03) (páxinas 2220 a 2222, as dúas incluídas). (214 Kb)
 • Pola que se modifica parcialmente a Orde do 30 de decembro de 1992 sobre normas de solvencia das entidades de crédito. (BOE núm 15, do 17.01.03) (páxinas 2219 a 2220 as dúas incluídas) (147 Kb).
 • Pola que se desenvolven as especialidades aplicables aos mercados secundarios oficiais de futuros e opcións sobre o aceite de oliva. (BOE do 19.12.02, páx. 44671 a 44674) (37 Kb).
 • Pola que se establecen as achegas ao Fondo de Garantía de Depósitos en Establecementos Bancarios (BOE do 20.02.02, páxina 6800 e 6801).
 • Pola que se establecen as achegas ao Fondo de Garantía de Depósitos en Caixas de Aforro (BOE do 20.02.02, páxina 6800).
 • Pola que se establecen as achegas ao Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito (BOE do 20.02.02, páxina 6800
 • Pola que se establecen as achegas ao Fondo de Garantía de Depósitos nas Caixas de Aforros. (BOE 30.01.02), páxina 3692.
 • Sobre os Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer a financiación empresarial. (BOE 1.02.02), páxinas 4141, 4142 e 4143.
 • Pola que se habilita á Comisión Nacional do Mercado de Valores para ditar as disposicións de desenvolvemento do Real decreto 948/2001, do 3 de agosto, sobre Sistemas de Indemnización dos Investidores. (BOE 23.11.01), páxina 43057.
 • Sobre distribución anticipada de billetes e moedas denominados en euros. (BOE 21.07.01), páxinas 26606 e 26607. (84 Kb).
 • Pola que se establecen os procedementos aplicables para as declaracións de investimentos exteriores e a súa liquidación, así como os procedementos para a presentación de memorias anuais e de expedientes de autorización. (BOE 05.06.01).
 • de desenvolvemento da Lei 9/1999, do 12 de abril, pola que se regula o réxime xurídico das transferencias entre Estados membros da Unión Europea, así como outras disposicións en materia de xestión de transferencias en xeral. (BOE do 25 de novembro de 2000)
 • Da delegación de competencias a favor de diversos órganos do Departamento. (BOE 11.10.00).
 • Pola que se desenvolven as obrigacións de comunicación de operacións ao Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais en cumprimento do artigo 7.2 do Real decreto 925/1995 (BOE 12.08.00).
 • Pola que se modifica a Orde do 29 de decembro de 1992, sobre recursos propios e supervisión en base consolidada das sociedades e axencias de valores e os seus grupos e a Orde do 30 de decembro de 1992, sobre normas de solvencia das entidades de crédito. (BOE 26.04.00). (223 KB).
 • Sobre investimentos das Institucións de Investimento Colectivo en valores negociados no Mercado de Valores Latinoamericanos. (BOE 17.03.00). (75 KB)
 • Pola que se crea un segmento especial de negociación nas Bolsas de Valores denominado "novo mercado" e se modifican os requisitos de admisión a Bolsa. (BOE 30.12.99). (151 KB)..
 • Sobre fórmula de cálculo do tipo de xuro do Mercado Interbancario a un ano (MIBOR). (BOE 4.12.99). (157 KB).
 • De desenvolvemento do código xeral de conduta e normas de actuación na xestión de carteiras de investimento (BOE 16.10.99). (235 KB). Orde do 13 de outubro de 1999 pola que se nomea a D. Jaime Caruana Lacorte como vocal das Comisións Xestoras do Fondo de Garantía de Depósitos en Caixas de Aforro e do Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito.
 • De delegación de competencia para celebrar convenios de colaboración entre o Ministerio de Economía e Facenda e as entidades de crédito previstos na Orde do 28 de maio de 1999 sobre convenios de promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer a financiación empresarial (BOE 8.10.99). (68 KB).
 • Pola que se modifica parcialmente a Orde do 7 de xuño de 1990, sobre convenios de colaboración relativos a Fondos de Investimento en Débeda do Estado. (BOE 4.6.99). (552 KB).
 • Pola que se desenvolve o artigo 25 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do mercado de valores. (BOE 4.6.99). (238 KB).
 • Sobre a unidade de conta nas obrigacións de información dos organismos rectores dos mercados de valores e das institucións de investimento colectivo e sobre a expresión en euros de determinados requisitos relativos ao sistema de crédito en operacións bolsistas de contado e ás operacións bolsistas especiais. (BOE 30.12.98). (157 KB).
 • Pola que se modifica a do 28 de maio de 1998, pola que se aproba a Instrución que contén as normas xerais que teñen que rexer o desenvolvemento das oposicións libres para ingreso no Corpo de Corredores de Comercio. (BOE 12.10.98). (73 KB).
 • Sobre causas de actualización de folletos informativos e sobre o informe trimestral reducido dos fondos de investimento mobiliario e fondos de investimento en activos do mercado monetario (FIM e FIAMM). (BOE 7.10.98). (222 KB).
 • Pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 1991, sobre sistema de crédito en operacións bolsistas de contado. (BOE 5.10.98). (32 KB)
 • Pola que se desenvolven determinados aspectos do Regulamento para o réxime interior dos Colexios Oficiais de Corredores de Comercio, do seu Consello Xeral e regulando o exercicio do cargo de Corredor Colexiado de Comercio. (BOE 9.6.98). (289 KB)
 • Pola que se aproba a Instrución que contén as normas xerais que teñen que rexer o desenvolvemento das oposicións libres para ingreso no Corpo de Corredores de Comercio. (BOE 5.6.98). (1,154 KB).
 • Sobre os convenios de promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer a financiación empresarial. (BOE 4.6.99). (235 KB).
 • Pola que se modifica a Orde do 12 de xullo de 1993, sobre folletos informativos e outros desenvolvementos do Real decreto 291/1992, do 27 de marzo, sobre emisións e ofertas públicas de venda de valores. (BOE 1.5.98). (65 KB)..
 • Sobre normas especiais para a elaboración, documentación e presentación da información contable das sociedades de garantía recíproca. (BOE 18.2.98. Corrección de erros BOE 20.4.98). (954 KB)
 • Pola que se dispón a disolución do Colexio de Corredores de Comercio de Reus. (BOE 7.3.97). (164 KB). (164 KB).
 • Pola que se modifica a Orde Ministerial de 20 de decembro de 1990, pola que se desenvolve parcialmente o Regulamento da Lei 46/1984, do 26 de decembro, reguladora das Institucións de Investimento colectivo, habilitándose á Comisión Nacional do Mercado de Valores para ditar disposicións en materia de información e normas contables das Institucións de Investimento Colectivo. (BOE 8.11.97). (131 KB).
 • Sobre variación do requisito de admisión a negociación en Bolsa de Valores previsto no artigo 32.1.c) do Regulamento de Bolsas de Comercio aprobado por Decreto 1506/1967, do 30 de xuño. (BOE 21.6.97). (62 KB). (62 KB).
 • De delegación da competencia de autorización de Institucións de Investimento Colectivo. (BOE 6.5.97). (100 KB).
 • Por la que se modifica la Orden de 31 de marzo de 1989, por la que se faculta al Banco de España para establecer y modificar las normas contables de las entidades de crédito. (B.O.E. 19.4.97). (180 KB).
 • Pola que se reducen as achegas ao Fondo de Garantía de Depósitos nos Bancos. (BOE 15.2.97). (95 KB).
 • Pola que se determina a información que hai que presentar ao organismo competente para a vixilancia prudencial dos grupos mixtos non consolidables de entidades financeiras e se introducen algunhas modificacións nas Ordes de 29 e 30 de decembro de 1992. (BOE 14.12.96). (141 KB).
 • Pola que se modifica parcialmente a Orde do 29 de decembro de 1992, sobre recursos propios e supervisión en base consolidada das Sociedades e Axencias de Valores e os seus grupos, en materia de ponderación dos elementos de risco. (BOE. 30.7.96). (190 KB).
 • Pola que se modifica parcialmente a Orde do 30 de decembro de 1992 sobre normas de solvencia das entidades de crédito en materia de ponderación dos elementos de risco. (BOE 30.7.96). (102 kb).