Informes Institucionais

INSTRUMENTOS PAGAMENTO SEPA

  • Tarxetas de crédito
  • Cargos (Domiciliacións)
  • Transferencias

Para o deseño dos servizos de pagamento SEPA, tentouse buscar o denominador común das características dos servizos de pagamento en cada un dos Estados membros.

Características xerais:

- Baséanse en estándares máis altos: ISO 20022

- Importancia do IBAN –BIC como identificadores nas transferencias bancarias.

- Os procesos están máis divididos e poderanse recuperar as operacións antes da súa devolución

- Os fallos do sistema tamén están clasificados así como os motivos de rexeitamento dunha operación.

- Criterio SHARE de gastos compartidos.

- Tarxetas electrónicas: as tarxetas SEPA serán con chip, un sistema máis seguro que o actual de banda magnética.

- Plan de migración: 28 xaneiro 2008 ao 31 decembro 2010.

  • Inicio das Transferencias: xaneiro 2008
  • Inicio novos estándares de tarxetas de crédito e débito: xaneiro 2008
  • Inicio de cargos (domiciliacións bancarias): novembro de 2009 (unha vez que a Directiva Comunitaria estea trasposta ao ordenamento xurídico español)
  • Fin do plan de migración e integración total da SEPA: 31 decembro 2010: SEPA
BANCO DE ESPAÑA
“Unha área única de pagamentos para o euro: a SEPA. Xénese e principais ingredientes” . Sept.2007 BE_02
Informe sobre as comisións nas transferencias bancarias . Nov.2006 BE_03
EUROPEAN CENTRAL BANK ECB
“A Zona Única de Pagamentos para o Euro (SEPA)” Un mercado de pequenos pagamentos integrado” ECB_01
A Zona Única de Pagamentos para o Euro (SEPA)” Un mercado de pequenos pagamentos integrado:” Do concepto á realidade” . Jul.2007
 ECB_02
EUROPEAN UNION FINANCIAL SERVICES COMMITTEE FSC
A SEPA. sep.2006 FSC_01


Á ÁREA DE PAGAMENTO ÚNICA:SEPA: Resumo do documento elaborado polo Comité de Servizos Financeiros da Unión Europea (FSC) e do informe elaborado polo Consello de Pagamento Europeo (EPC).
SEPA_RESUMEN_EPC_FSC
 

COMISIÓN EUROPEA AREA DE PAGAMENTO UNICO: SEPA:Conclusions do Consello  CE_02