Emisións avaladas pola Administración Xeral do Estado con cargo ao Programa de 2012

Emisións avaladas pola Administración Xeral do Estado con cargo ao Programa de 2012

(RESUMO)
(14/03/2017)

 
(millones €)
IMPORTE TOTAL EMISIONES AVALADAS
41.235,00
IMPORTE AMORTIZADO
41.235,00
SALDO VIVO AVALADO
0,00