Emisións avaladas pola Administración Xeral do Estado con cargo ao Programa de 2008

Emisións avaladas pola Administración Xeral do Estado con cargo ao Programa de 2008

(RESUMO)
03/06/2014)

 
(millones €)
IMPORTE TOTAL EMISIONES AVALADAS
47.288.53
IMPORTE AMORTIZADO
47.288.53
0,00