Calendario de subastas de Letras del Tesoro do 2021

Edición Produto Amortización No Días Presentación [1] Resolución Data de pagamento [2] Data peche [3]
XANEIRO              
15.01.2021 Letras a 6 meses 09.07.2021 175 11.01.2021 12.01.2021 14.01.2021 15.01.2021
15.01.2021 Letras a 12 meses 14.01.2022 364 11.01.2021 12.01.2021 14.01.2021 15.01.2021
22.01.2021 Letras a 3 meses 16.04.2021 84 18.01.2021 19.01.2021 21.01.2021 22.01.2021
22.01.2021 Letras a 9 meses 08.10.2021 259 18.01.2021 19.01.2021 21.01.2021 22.01.2021
FEBREIRO              
12.02.2021 Letras a 6 meses 13.08.2021 182 08.02.2021 09.02.2021 11.02.2021 12.02.2021
12.02.2021 Letras a 12 meses 11.02.2022 364 08.02.2021 09.02.2021 11.02.2021 12.02.2021
19.02.2021 Letras a 3 meses 07.05.2021 77 15.02.2021 16.02.2021 18.02.2021 19.02.2021
19.02.2021 Letras a 9 meses 12.11.2021 266 15.02.2021 16.02.2021 18.02.2021 19.02.2021
MARZO              
05.03.2021 Letras a 6 meses 10.09.2021 189 01.03.2021 02.03.2021 04.03.2021 05.03.2021
05.03.2021 Letras a 12 meses 04.03.2022 364 01.03.2021 02.03.2021 04.03.2021 05.03.2021
12.03.2021 Letras a 3 meses 11.06.2021 91 08.03.2021 09.03.2021 11.03.2021 12.03.2021
12.03.2021 Letras a 9 meses 10.12.2021 273 08.03.2021 09.03.2021 11.03.2021 12.03.2021
ABRIL              
16.04.2021 Letras a 6 meses 08.10.2021 175 12.04.2021 13.04.2021 15.04.2021 16.04.2021
16.04.2021 Letras a 12 meses 08.04.2022 357 12.04.2021 13.04.2021 15.04.2021 16.04.2021
23.04.2021 Letras a 3 meses 09.07.2021 77 19.04.2021 20.04.2021 22.04.2021 23.04.2021
23.04.2021 Letras a 9 meses 14.01.2022 266 19.04.2021 20.04.2021 22.04.2021 23.04.2021
MAIO              
07.05.2021 Letras a 6 meses 12.11.2021 189 03.05.2021 04.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
07.05.2021 Letras a 12 meses 06.05.2022 364 03.05.2021 04.05.2021 06.05.2021 07.05.2021
14.05.2021 Letras a 3 meses 13.08.2021 91 10.05.2021 11.05.2021 13.05.2021 14.05.2021
14.05.2021 Letras a 9 meses 11.02.2022 273 10.05.2021 11.05.2021 13.05.2021 14.05.2021
XUÑO              
11.06.2021 Letras a 6 meses 10.12.2021 182 07.06.2021 08.06.2021 10.06.2021 11.06.2021
11.06.2021 Letras a 12 meses 10.06.2022 364 07.06.2021 08.06.2021 10.06.2021 11.06.2021
18.06.2021 Letras a 3 meses 10.09.2021 84 14.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
18.06.2021 Letras a 9 meses 04.03.2022 259 14.06.2021 15.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
XULLO              
09.07.2021 Letras a 6 meses 14.01.2022 189 05.07.2021 06.07.2021 08.07.2021 09.07.2021
09.07.2021 Letras a 12 meses 08.07.2022 364 05.07.2021 06.07.2021 08.07.2021 09.07.2021
16.07.2021 Letras a 3 meses 08.10.2021 84 12.07.2021 13.07.2021 15.07.2021 16.07.2021
16.07.2021 Letras a 9 meses 08.04.2022 266 12.07.2021 13.07.2021 15.07.2021 16.07.2021
AGOSTO              
13.08.2021 Letras a 6 meses 11.02.2022 182 09.08.2021 10.08.2021 12.08.2021 13.08.2021
13.08.2021 Letras a 12 meses 12.08.2022 364 09.08.2021 10.08.2021 12.08.2021 13.08.2021
20.08.2021 Letras a 3 meses 12.11.2021 84 16.08.2021 17.08.2021 19.08.2021 20.08.2021
20.08.2021 Letras a 9 meses 06.05.2022 259 16.08.2021 17.08.2021 19.08.2021 20.08.2021
SETEMBRO              
10.09.2021 Letras a 6 meses 04.03.2022 175 06.09.2021 07.09.2021 09.09.2021 10.09.2021
10.09.2021 Letras a 12 meses 09.09.2022 364 06.09.2021 07.09.2021 09.09.2021 10.09.2021
17.09.2021 Letras a 3 meses 10.12.2021 84 13.09.2021 14.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
17.09.2021 Letras a 9 meses 10.06.2022 266 13.09.2021 14.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
OUTUBRO              
08.10.2021 Letras a 6 meses 08.04.2022 182 04.10.2021 05.10.2021 07.10.2021 08.10.2021
08.10.2021 Letras a 12 meses 07.10.2022 364 04.10.2021 05.10.2021 07.10.2021 08.10.2021
22.10.2021 Letras a 3 meses 14.01.2022 84 18.10.2021 19.10.2021 21.10.2021 22.10.2021
22.10.2021 Letras a 9 meses 08.07.2022 259 18.10.2021 19.10.2021 21.10.2021 22.10.2021
NOVEMBRO              
12.11.2021 Letras a 6 meses 06.05.2022 175 09.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 12.11.2021
12.11.2021 Letras a 12 meses 11.11.2022 364 09.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 12.11.2021
19.11.2021 Letras a 3 meses 11.02.2022 84 15.11.2021 16.11.2021 18.11.2021 19.11.2021
19.11.2021 Letras a 9 meses 12.08.2022 266 15.11.2021 16.11.2021 18.11.2021 19.11.2021
DECEMBRO              
10.12.2021 Letras a 6 meses 10.06.2022 182 03.12.2021 07.12.2021 09.12.2021 10.12.2021
10.12.2021 Letras a 12 meses 09.12.2022 364 03.12.2021 07.12.2021 09.12.2021 10.12.2021
17.12.2021 Letras a 3 meses 04.03.2022 77 13.12.2021 14.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
17.12.2021 Letras a 9 meses 09.09.2022 266 13.12.2021 14.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
XANEIRO 2022            
14.01.2022 Letras a 6 meses 08.07.2022 175 10.01.2022 11.01.2022 13.01.2022 14.01.2022
14.01.2022 Letras a 12 meses 13.01.2023 364 10.01.2022 11.01.2022 13.01.2022 14.01.2022
21.01.2022 Letras a 3 meses 08.04.2022 77 17.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 21.01.2022
21.01.2022 Letras a 9 meses 07.10.2022 259 17.01.2022 18.01.2022 20.01.2022 21.01.2022

[1]. Data para a presentación de peticións nas oficinas do Banco de España ata as 14: 00h, 13: 00h, nas Illas Canarias..

[2]. Data de pagamento para os non Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España (ata as 14 horas).

[3]. Data de desembolso e cargo en conta para os Membros do Mercado Primario de Deuda Pública rexistrados no Banco de España.