Otra Normativa

 • 30/04/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 30 de abril de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 16/04/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 16 de abril de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 15/04/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/355/2021, do 14 de abril, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos que se emiten no mes de abril de 2021 mediante o procedemento de sindicación.
 • 14/04/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/352/2021, do 13 de abril, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación.
 • 31/03/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 31 de marzo de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 29/03/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 24 de marzo de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo de xuro efectivo anual para o segundo trimestre natural do ano 2021, a efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • 12/03/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 12 de marzo de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas. Corrección de erros da Resolución do 12 de marzo de 2021 da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 26/02/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 12/02/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 10/02/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/113/2021, do 10 de febreiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a cincuenta anos que se emiten no mes de febreiro de 2021, mediante o procedemento de sindicación.